جزییات خبر

عنوان راهنمای پرداخت هزینه
تاریخ درج دوشنبه ١٥ بهمن ١٣٩٧

متن خبر

راهنمای پرداخت هزینه ها:

جهت پرداخت هزینه ها وارد پورتال شخصی شوید و مراحل زیر را طی کنید:
•ثبت نهایی/خدمات/اسکان
•ثبت نام/سفارش خدمات/سفارش اسکان
•انتخاب نوع خدمات
•هزینه های عادی
•انتخاب خدمات
 خدمات مورد نظر را گزینش کنید و برروی کلید افزودن خدمات کلیک کنید و در نهایت بعد از انتخاب خدمات، بررسی و پرداخت اینترنتی را گزینش بفرمایید.

تصویر راهنما:

​​​​​​​