جزییات خبر

عنوان برنامه کنفرانس در یک نگاه
تاریخ درج سه شنبه ٣٠ بهمن ١٣٩٧

متن خبر

برای راحتی کار شما پژوهشگران گران قدر برنامه ای خلاصه از سری برنامه های کنفرانس تدارک دیدیم

برنامه کنفرانس در یک نگاه را میتوانید از اینجا دانلود کنید.