ساختار سازمانی کنفرانس

تعداد بازدید 1049


ساختار سازمانی کنفرانس

 • رؤسا​​​​​​​
  • دکتر عباس زراعت رییس دانشگاه کاشان
  • دکتر هوشنگ طالبی رییس دانشگاه اصفهان​​​​​
 • دبیر اجرایی
  • دکتر جواد سلیمی، دانشگاه کاشان
 • دبیرهای علمی
  • فنی: دکتر مهدی وحیدی پور، دانشگاه کاشان
  • علوم انسانی: دکتر علی فرهادیان، دانشگاه کاشان
  • هنر: دکتر پریسا دارویی، دانشگاه هنر اصفهان
 • ​​​​​​​اعضای کمیته علمی
 • ​​​​​​​مسئول ​​​​​​​هماهنگی های اجرایی
  • ​​​​​​​دکتر سلمان گلی، دانشگاه کاشان
 • ​​​​​​​مسئول هماهنگی های آکادمیک
  • ​​​​​​دکتر جواد‌ راستی، دانشگاه اصفهان​​​​​​​
 • مسئول ارتباط با مجلات و اطلاع رسانی
  • دکتر علیرضا رضوانیان، پژوهشگاه دانشهای بنیادی​​​​​​​​​​​​​​
 • مسئول هماهنگی‌های بین‌المللی
  • امین بابادی، دانشگاه Aalto، فنلاند
 • مسئولان دبیرخانه و روابط عمومی
  • شکوفه پورکان، امین اخگری​​​​​​​، دانشگاه کاشان
 • مسئول دبیرخانه دائم کنفرانس (دانشگاه اصفهان)
  • نسیبه صرامی​​​​​​​