تاریخ‌های مهم

تعداد بازدید 1129


تاریخ‌های مهم

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد برگزاری کارگاه/پنل تخصصی 20 آذر 1397
آخرین مهلت ارسال مقاله 20 دی 1397
اعلام نتایج نهایی کارگاه‌ها/پنل های تخصصی 1 دی 1397
اعلام نتایج داوری مقالات 5 بهمن 1397
مهلت نهایی ارسال نسخه نهایی مقالات و ثبت نام 20 بهمن 1397
تاریخ برگزاری کنفرانس 2 اسفند 1397