فهرست مجلات مرتبط

تعداد بازدید 776


به‌هدف ارتقای سطح کیفی مقالات ارائه شده در کنفرانس، با تعدادی از مجلات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی توافق شده است که روند داوری مقالات برتر کنفرانس در این مجلات تسریع و تسهیل شود. لازم به ذکر است که پذیرش مقاله در کنفرانس به‌معنی پذیرش آن در این مجلات نیست؛ بلکه نسخه‌ی گسترش‌یافته‌ی مقالات برتر توسط نویسنده و از طریق دبیرخانه‌ی کنفرانس به مجلات مزبور ارائه و داوری مربوطه در مجلات انجام خواهد شد. لکن روند داوری برای این مقالات سریع‌تر و ساده‌تر انجام خواهد گرفت. لیست این مجلات (که در حال تکمیل است) به شرح زیر می‌باشد:

فهرست مجلات مرتبط

ردیف نام مجله محل انتشار رتبه آدرس وب گاه
1 تربیت اسلامی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه علمی-پژوهشی​​​​​​​ http://islamicedu.rihu.ac.ir
2 پژوهش های ارتباطی صدا و سیما علمی-پژوهشی​​​​​​​ http://cr.iribresearch.ir
3 رویش روانشناسی انجمن رواشناسی بالینی کودک و نوجوان علمی-ترویجی http://www.frooyesh.ir
4 مطالعات فرهنگی و ارتباطات انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات علمی-پژوهشی http://jcsc.iaocsc.ir
5 پردازش علائم و داده ها   پژوهشگاه توسعه فناوری های پیشرفته خواجه نصیرالدین طوسی علمی-پژوهشی http://jsdp.rcisp.ac.ir
6 محاسبات نرم دانشگاه کاشان علمی-ترویجی http://scj.kashanu.ac.ir
7 رویکرد های نوین آموزشی دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://nea.ui.ac.ir
8 جامعه شناسی کاربردی دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://journals.ui.ac.ir
9 پژوهش‌های راهبردی امنیت و نظم اجتماعی دانشگاه اصفهان علمی-پژوهشی http://ssoss.ui.ac.ir